Duitsland Maakt het Kweken Mogelijk van

C*******

Thuis, maar vooral via speciale verenigingen en daar zijn onze innovtieve Grow Containers uitermate geschikt voor.

Grow Container
C*******

DUITSLAND LEGALISEERT GEBRUIK VAN
C*******

C******* is sinds 1 april gedeeltelijk gelegaliseerd in Duitsland. Het duurde lang voor de wet tot stand kwam, maar nu is het zo ver: bezit en gebruik van C******* is niet langer strafbaar en mensen die in Duitsland wonen en lid zijn van een speciale vereniging kunnen legaal aan **** en **** komen. (Artikel is gekopieert van Duitsland Instituut, gepubliceerd op 8 maart en geactualiseerd op 22 maart en 2 april)

De C*******

De Zaden

Begin Fase Van Het Kweken

De C*******

-Volwassenen mogen in Duitsland vanaf 1 april legaal maximaal 25 gram **** op zak hebben. Ook mogen ze telen voor eigen gebruik.

-Niet-commerciële verenigingen mogen dan **** telen en de oogst onder hun leden verdelen

-C*******-verkoop in shops lijkt in Duitsland voorlopig niet aan de orde. Voor Duitsland zijn de Nederlandse coffeeshops een voorbeeld van hoe het niet moet.

Dat ******** in Duitsland wordt gelegaliseerd, is een belangrijk punt uit het regeerakkoord van de Duitse regering van SPD, Groenen en FDP. De coalitiepartijen spraken af dat volwassenen c******* voor recreatieve doeleinden mogen gebruiken onder strikte voorwaarden. Op die manier kan de kwaliteit van **** en **** worden gecontroleerd, is het idee, en kunnen jongeren worden beschermd tegen de nadelige gevolgen van drugsgebruik.

Maar Europese regelgeving staat legalisering van softdrugs niet zonder meer toe. Daarom moest Duitsland lang schaven aan de nieuwe regelgeving. De wet, die in februari door de Bondsdag is goedgekeurd en op 22 maart door de Bondsraad, staat een gecontroleerde teelt van c******* onder strenge voorwaarden toe.

Per 1 april mogen volwassenen tot 25 gram c******* op zak hebben voor eigen gebruik. In de eigen woning mag iedereen van 18 jaar en ouder drie ****planten hebben en 50 gram c*******. Binnen 100 meter van scholen, jeugdinstellingen, sportclubs en speeltuinen mag geen wiet worden gerookt en in voetgangersgebieden (dit zijn meestal winkelstraten) pas na 20.00 uur. Minderjarigen die met c******* worden betrapt, moeten aan een preventie- of interventieprogramma deelnemen.

C*******-verenigingen

Koop en verkoop worden niet gelegaliseerd. Wel mogen vanaf 1 juli niet-commerciële verenigingen met maximaal 500 volwassen leden gezamenlijk **** telen en de oogst onderling verdelen, tot een maximum van 50 gram c******* per lid per maand. Voor leden tussen de 18 en de 21 jaar is het maximum 30 gram en mag de c******* een THC-gehalte van slechts 10 procent hebben. THC is de werkzame stof in c*******. Verenigingen moeten een afstand van minstens 200 meter tot scholen, jeugdinstellingen en speelplaatsen hebben, de leden mogen de c******* niet in de ruimtes van hun vereniging gebruiken en ze mogen daar ook geen alcohol drinken. Mensen mogen ook niet van meerdere c*******-verenigingen tegelijk lid zijn. De koepel van de Duitse c******* Social Clubs - die zelf c******* willen telen en gebruiken - gaat ervan uit dat er voor het eind van dit jaar 3.000 tot 4.000 van zulke c*******-verenigingen worden opgericht.

Na 18 maanden moet een evaluatiemoment volgen om te beoordelen of jongeren met deze wetgeving voldoende worden beschermd. ******** lijkt een negatief effect te hebben op de ontwikkeling van de hersenen bij jonge gebruikers, meldt het Duitse ministerie van Gezondheid op haar site. Het gebruik van ******** en het THC-gehalte zijn de afgelopen jaren gestegen, net als het aantal mensen met een problematische verslaving, en er is een bloeiende zwarte markt, aldus minister Karl Lauterbach (SPD) van Gezondheid. Als mensen zelf **** mogen telen en gebruiken, ga je die zwarte markt tegen, zegt de minister.

Voorlopig is c******* in Duitsland dus alleen legaal verkrijgbaar voor volwassenen die in Duitsland wonen en lid zijn van een c*******-vereniging. Toeristen kunnen in Duitsland niet legaal aan **** en **** komen. Mensen die zelf c******* verbouwen, mogen hun producten ook niet aan anderen geven.

Soepeler softdrugsbeleid

De volgende stap in het Duitse legalisatiebeleid is de verkoop van c******* in shops. Maar de vraag is of dat ervan gaat komen. Voorlopig is legalisering van de verkoop in strijd met de Europese regels. Het plan is nu proefprojecten op te zetten, waarmee in verschillende Duitse steden en deelstaten geëxperimenteerd kan worden met commerciële productieketens, van teelt via distributie naar verkoop. Dat moet met de Europese Commissie worden afgestemd en moet ook weer worden geëvalueerd om te kijken wat het effect is op jongeren, op de gezondheid en op de verkoop op de zwarte markt. Duitsland hoopt dat de Europese Unie haar c*******beleid de komende jaren versoepelt, zodat ook de verkoop op termijn kan worden gelegaliseerd.

Niet alleen Duitsland, ook andere landen experimenteren met een soepeler softdrugsbeleid. Tsjechië en Spanje staan het gebruik van c******* uit eigen kweek en in de eigen woning al langer toe en in Portugal en Luxemburg wordt dat gedoogd, meldt Tagesschau. Malta staat sinds begin dit jaar c*******-verenigingen toe. In Nederland wordt de verkoop van **** en **** in coffeeshops al sinds de jaren zeventig gedoogd. Maar de teelt ervan is officieel verboden, waardoor de coffeeshops alleen illegaal aan hun c*******producten kunnen komen.

Voor Duitsland is Nederland een voorbeeld van hoe het niet moet, legde Lauterbach vorig jaar uit aan de NOS. In Nederland hebben coffeeshops er belang bij zo veel mogelijk aan hun klanten te verkopen, aldus de Duitse minister, en het is problematisch dat de productie en de toelevering van **** en **** via de zwarte markt gaan. Ook wil hij een betere controle op de sterkte en zuiverheid van c*******producten dan in Nederland.

Overbelasting justitie

Het Duitse beleid moet er juist voor zorgen dat c******* uit de hoek van de criminaliteit wordt gehaald. “Tegen blowen helpen verboden niet en de manier waarop mensen nu worden gecriminaliseerd, heeft niets met de bescherming van de gezondheid te maken”, zei de Drogenbeauftragte Burkhard Blienert (SPD) daar in februari over. Hij ziet namens de Duitse regering toe op het drugsbeleid. De praktijk is dat vorig jaar 4,5 miljoen volwassenen in Duitsland c******* hebben gebruikt, aldus Blienert. Hij wil een drugs- en verslavingsbeleid “weg van stigmatisering en criminalisering en naar meer bescherming en hulp”.

Het was tot het laatst spannend of de Bondsraad, waarin de deelstaten zijn vertegenwoordigd, op 22 maart met de c*******wet zou instemmen. Tegenstanders wezen op de bezwaren. **** en **** kunnen verslavend zijn, waarschuwen medici, en vooral bij mensen onder de 25 jaar kan regelmatig gebruik tot blijvende schade aan de hersenen leiden. Rechters zijn bang dat justitie door de nieuwe wet overbelast raakt. Mensen die eerder voor het bezit van c******** zijn veroordeeld - omdat ze over hoeveelheden beschikten die onder de nieuwe wet niet meer strafbaar zijn - vallen straks onder een amnestieregeling. Juristen denken dat ze dan meer dan 100.000 dossiers moeten behandelen.

Uitstel

Een aantal deelstaten drong er op aan de invoering van de wet uit te stellen, omdat ze te weinig tijd hadden om zich goed voor te kunnen bereiden op de uitvoering ervan, zeiden ze.

Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Hamburg en Baden-Württemberg wilden bijvoorbeeld meer tijd om de handhaving te regelen. De politie moet bijvoorbeeld controleren op drugsbezit bij scholen. Saksen wilde dat nog een keer goed wordt gekeken naar de hoeveelheid c******* die mensen mogen bezitten en naar de afstanden van c*******gebruikers tot jeugd- en sportinstellingen. Ook zeggen de deelstaten dat niet duidelijk is hoeveel geld en extra werk het kost om bijvoorbeeld vergunningen aan c*******verenigingen te verlenen en de c******* die daar wordt geteeld te controleren.

Als het aan oppositiepartij CDU/CSU had gelegen, werd de wet helemaal niet ingevoerd. Volgens de christendemocraten druist die nog steeds in tegen Europese en internationale wetgeving. In Beieren wil CSU-minister-president Markus Söder het de c*******-gebruikers zo moeilijk mogelijk maken met een “extreem restrictieve” toepassing van de regels, zei hij. Zo moet er in de Zuid-Duitse deelstaat een speciale controle-instantie komen voor de c*******-verenigingen, met zoveel mogelijk bureaucratie en regelgeving. En in de Beierse plaats Aschheim is al een extra speelplaats aangelegd, zodat in een nabijgelegen gebouw geen c******* kan worden geteelt, meldt de FAZ (betaalmuur).

Hoewel de wet per 1 paril is ingegaan, wil de bondsregering in de aanloop naar 1 juli nog een aantal apsecten aanpassen die betrekking hebben op de bescherming van jongeren. Zo kan de voor verenigingen verplichte afstand van 200 meter tot scholen en andere jeugdinstellingen nog worden gewijzigd, legt een eigenaar van een c*******club in Hessen aan de FAZ uit. "Dat maakt de toch al gecompliceerde zoektocht voor c*******verenigingen naar geschikte ruimtes nog moeilijker." Verenigingen kunnen pas een vergunning aanvragen als ze een locatie hebben en ze mogen ook pas per 1 juli beginnen met het telen van c*******. In Hessen gaan ze er daarom van uit dat ze pas aan het eind van dit jaar de eerste **** en **** aan hun leden kunnen geven.

Voor het originele artikel zie www.boxes4germany.com

Ver Gevorderde Fase Van Het Kweken

De c*******

De c*******

De Toppen

Meer c******* artikels

HIER VOLGEN MEER ARTIKELS

Hier volgen meer artikels in de nabije toekomst. Hier volgen
meer artikels in de nabije toekomst. Hier volgen meer artikels in de nabije
toekomst. Hier volgen meer artikels in de nabije toekomst. Hier volgen meer artikels
in de nabije toekomst. Hier volgen meer artikels in de nabije toekomst. Hier
volgen meer artikels in de nabije toekomst. Hier volgen meer artikels in de nabije
toekomst. Hier volgen meer artikels in de nabije toekomst. Hier volgen meer artikels
in de nabije toekomst. Hier volgen meer artikels in de nabije toekomst. Hier
volgen meer artikels in de nabije toekomst. Hier volgen meer artikels in de nabije
toekomst. Hier volgen meer artikels in de nabije toekomst. Hier volgen meer artikels
in de nabije toekomst. Hier volgen meer artikels in de nabije toekomst. Hier
volgen meer artikels in de nabije toekomst. Hier volgen meer artikels in de nabije
toekomst. Hier volgen meer artikels in de nabije toekomst.

Telefoon:

+31(0)85-212.98.80

Box2Invest

Copyright 2024 Box2Invest

Alle rechten voorbehouden

OPENINGSTIJDEN

Maandag tot Vrijdag Van 9:30 am tot 5:30 pm

Zaterdag en Zondag Alleen op afspraak